POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Administratorem danych osobowych zapisywanych przy użyciu plików cookies w witrynie www.maszwplywnaodplyw jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052), przy ul. Zakładowej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000215678, posiadająca NIP: 7772781219.

 1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES
  Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które zapisywane są w komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika (np. telefon, tablet) w momencie wizyty na witrynie www.maszwplywnaodplyw.pl. W plikach przechowywane są różne informacje o użytkowniku i jego preferencjach. Plik cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, czas życia pliku cookies, oraz wartość, zazwyczaj stanowiącą losowo generowany i niepowtarzalny ciąg znaków. 
 2. CEL POLITYKI COOKIES
  Niniejsza Polityka cookies zawiera informacje o stosowanych plikach cookies oraz reguluje zasady ich wykorzystywania w serwisie www.maszwplywnaodplyw.pl.
 3. USTAWIENIA I ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES
  Ustawienia powszechnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych pozwalają na zapisywanie wszystkich rodzajów plików cookies. Możesz jednak zarządzać ustawieniami plików poprzez:

  1. narzędzia udostępniane przez operatorów przeglądarek internetowych (szczegóły dostępne po kliknięciu w linki poniżej):
  2. panel zarządzania plikami wyświetlany z chwilą ładowania strony głównej serwisu – wybór opcji „Zgadzam się’ – powoduje, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki sp. z o o. zapisuje i korzysta ze wszystkich plików zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika; w panelu może wyrazić także zgodę na zapisywanie tylko wybranych rodzajów plików, które szerzej opisano w punkcie 4 poniżej.Użytkownik ma prawo, w każdej chwili wycofać zgodę na korzystanie przez Stronę z plików cookies.
   Dezaktywacja używania plików cookies, włączenie ostrzeżenia przed ich użyciem lub brak akceptacji ustawień może wiązać się z trudnościami z korzystania z wybranych funkcjonalności serwisu www.maszwplywnaodplyw.pl.
 4. RODZAJE PLIKÓW COOKIES
  Gromadzone przez serwis pliki cookies można podzielić ze względu na:

  1. czas na jaki pliki cookies są instalowane w przeglądarce użytkownika:
   • sesyjne” (session cookie) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej, wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
   • stałe” (persistent cookie) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. cel wykorzystania plików cookies: 
   • niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
   • preferencyjne: umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.  – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   • statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   • marketingowe: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane kampanie marketingowe – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Więcej informacji na temat każdej kategorii plików cookie, ich pochodzenia i czasu obowiązywania znajduje się w poniższej tabeli: 

Lp. Nazwa Dostawca Typ Czas przechowywania
STATYSTYCZNE 
1. _ga  maszwplywnaodplyw HTTP 2 lata
2. _gat maszwplywnaodplyw

Używane przez Google Analytics

HTTP 1 dzień
3. _gid maszwplywnaodplyw HTTP 1 dzień

 

Informujemy również, że serwis gromadzi „zewnętrzne” pliki cookie (tzw. third parties cookie).  Wykorzystywane są one przez naszych partnerów przede wszystkim w celach marketingowych, w tym dostosowywania treści reklamowych do indywidualnych potrzeb użytkowników. 

GOOGLE ANALYTICS

Nasza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookie”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania
z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google
i przechowywane przez nią na serwerach w wielu krajach na świecie. Więcej o polityce prywatności Google można znaleźć na stronie https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Korzystając
z niniejszej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Jeśli chcesz wyłączyć przesyłanie informacji do tej usługi, możesz skorzystać z bezpłatnego Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

Wszystkie sprawy związane z plikami cookies można skonsultować z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@pukkomorniki.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie aktywności Użytkownika w Serwisie. 

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies) przetwarzane są przez Administratora: 

 • w celach prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki niezbędne: przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania ruchu na stronie internetowej, poznawania preferencji Użytkowników, analizowania ich zachowania w serwisie oraz umożliwienia interakcji z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki statystyczne i analityczne: przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

Czas przetwarzania danych

Dane zebrane za pomocą plików cookies będą przetwarzane do momentu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO). 

Odbiorcy danych

 1. W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych.
 2. W uzasadnionych przypadkach, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej dane mogą być udostępniane organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji.
 3. Administrator co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli jednak jest to konieczne dane przekazywane są z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych, 
  • usunięcia danych, 
  • ograniczenia przetwarzania danych, 
  • przenoszenia danych, 
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora, 
  • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 
 2. Użytkownik Serwisu ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ochronie danych.

INFORMACJE KOŃCOWE

Polityka cookies może ulec zmianie ze względu na:

 • obowiązek wprowadzenia zmian,
 • zmianę przepisów prawa,
 • zakres stosowanych przez serwis plików cookies.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I COOKIES

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 15.09.2021 r.